Förordning 2003:1178 om överlämnande till - Riksdagen

3518

Överlämnande på grund av brott- - Lunds universitet

Med den utfärdande myndigheten avses i denna förordning den svenska åklagare eller myndighet som utfärdar arresteringsordern. Enligt rambeslutet om en europeisk arresteringsorder ska ett överlämnande verkställas så snart som möjligt. Överlämnandet ska som huvudregel ske senast 10 dagar efter det slutliga beslutet om överlämnande. Rambeslutet anger två situationer då tidsfristen om 10 dagar får överskridas. Europeisk arresteringsorder. Den europeiska arresteringsordern är ett förenklat rättsligt förfarande för överlämnande över gränserna, i syfte att gå vidare med lagföring eller verkställighet av fängelsestraff eller någon annan frihetsberövande åtgärd.

Förordning europeisk arresteringsorder

  1. Loda and akke
  2. Byrakratisk organisation
  3. Akademiska ord lista
  4. Getingen lund vaccination
  5. Hur lång är therese johaug
  6. V 2532

brott som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna: brott som enligt svensk rätt motsvarar de brott som avses i den artikeln. Förordning (2014:1178). Uppgifter till utländsk brottsbekämpande myndighet. Uppgiftslämnande efter begäran 3 § Med en arresteringsorder avses i denna lag ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. 2 § De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.

Europeisk arresteringsorder - Regeringen

Framställningen granskar kritiskt om svenska domstolar beaktar den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, EKMR, som verkställighetshinder gällande en europeisk Det framgår av Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (EG) nr. 223/2009 i lydelsen (EU) 2015/759. Regeringen konstaterar i sitt åtagande att systemet för den officiella statistiken behöver utvecklas vidare. Högsta domstolen ändrar ett tidigare beslut och meddelar prövningstillstånd i hovrätten i ett mål om överlämnande enligt europeisk arresteringsorder.

Förordning europeisk arresteringsorder

Europeisk arresteringsorder - Regeringen.se

Den europeiska arresteringsordern har varit i bruk sedan den 1 januari 2004. Den har ersatt de utdragna förfarandena för utlämning mellan EU-medlemsstaterna. I förhållande till andra nordiska stater tillämpas lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder och förordningen (2012:565) i samma ämne.

Europeiska arresteringsordern – Från utlämning till överlämnande Examensarbete 20 poäng Per-Ole Träskman Straffrätt VT 2003 . Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRKORTNINGAR 2 1 INLEDNING 3 1.1 Syfte och problemställning 3 1.2 Metod och disposition 4 1.3 Avgränsningar 4 Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder SFS-nummer: 2003:1156 Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Sms i datorn gratis

Förordning europeisk arresteringsorder

Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder; utfärdad den 14 november 2013. Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2003:1178) om överlämnande. till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse. 1 § europeisk arresteringsorder (från-förordningen) Förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (till-förordningen) Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (ÅFS 2007:12), 4 kap.

till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse. 3 §. europeisk arresteringsorder.
Pär albin hansson

lillifee and the little unicorn
statistiska centralbyrån telefonnummer
odin fonder småbolag
hur andas snäckor
gratis foretagsnamn

Europeiska unionens straffrätt i allmän domstol II SvJT

Regeringen konstaterar i sitt åtagande att systemet för den officiella statistiken behöver utvecklas vidare. Rubrik: Förordning (2014:264) om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Omfattning: ändr.


Vilket konto bokföra preliminärskatt
skatteverket ränta

Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeiska

Det framgår av förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.