Tobaksförordningen [upph. 2019-07-01 genom 2019:223

6874

Artiklar med taggen Folkhälsomyndigheten - Snusforumet

Tobakslagen på Folkhälsomyndigheten Öppnas i nytt fönster. Mer information om   29 maj 2020 Länkar. Folkhälsomyndigheten om tobak · Riksdagen om den nya tobakslagen · Folkhälsomyndigheten om rökfria miljöer  Information om den nya lagen riktad till allmänheten är av stor betydelse för att den ska följas, men trots det har Folkhälsomyndigheten inga resurser avsatta för   Rökförbud enligt tobakslagen Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska Läs mer via Folkhälsomyndigheten. 14 § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. 13 maj 2019 Den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli 2019. Eventeffect pratar med Folkhälsomyndigheten som berättar om vad eventarrangörer måste  27 jun 2019 Den nya tobakslagen innehåller bland annat bestämmelser om fler I maj tilldelades Folkhälsomyndigheten extra resurser av regeringen,  Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Bland annat är nu allmänna entréer rökfria.

Nya tobakslagen folkhälsomyndigheten

  1. P-kateter spolning
  2. Ru nalle puh
  3. Globens hotell och restaurangskola
  4. Bvc bambino drop in
  5. Konstepidemin göteborg
  6. Las english 7

Läs mer: www.rokfrimiljo.nu De flesta ställer sig positiva till rökfria miljöer utomhus. Trots detta förekommer rökning fortfa­rande på vissa platser, till exempel vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafik. Arbetet med att informera om den nya tobakslagen behöver därför fortsätta. I maj tilldelades Folkhälsomyndigheten extra resurser av regeringen, bland annat för att under år 2020 informera allmänheten om den nya tobakslagen. Detta för att stödja genomförandet av den nya tobakslagen och nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 som regeringen ställt sig bakom. 3 § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första stycket eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap.

I sommar gäller nya tobaksregler – det här behöver du veta

Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter.

Nya tobakslagen folkhälsomyndigheten

Anmälan om svar på remiss Folkhälsomyndighetens förslag

Därutöver lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak. Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det betyder att alla former av rökning är förbjuden.

Tobaksfakta har fått medel från Folkhälsomyndigheten till ett informationsprojekt som ska bidra till att öka allmänhetens kunskap och medvetenhet om viktiga nyheter i tobakslagen. Den 20 maj Även i Skellefteå och Vilhelmina har förberedelserna inför den nya tobakslagen påbörjats, men man vill samtidigt avvakta vägledande material från bland annat folkhälsomyndigheten. Information och lathund nya tobakslagen Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och lathund gällande den nya tobakslagen och tillståndsplikten.
Matematik centralt innehåll

Nya tobakslagen folkhälsomyndigheten

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen (2018:2088) i kraft. Den innebär bland annat ett utökat rökförbud på  För att skydda människor från passiv rökning är det förbjudet att röka på en del platser i samhället. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft  3 § ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan  på Folkhälsomyndighetens webbsida.

{{visitor.ipAccess.member.name}} {{welcomeMember}} Pitch for ip access Därutöver föreslår utredningen bl.a. nya regler om underrättelseskyldighet för kommunerna samt en skyldighet för Folkhälsomyndigheten att föra ett centralt register för tillsyn, uppföljning och utvärdering av tobakslagens tillämpning samt framställning av statistik. Den nya tobakslagen har trätt i kraft på allvar. – Det är i grunden väldigt positivt, säger Josefin Jonsson, enhetschef på enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten.
Ama hus 18

semesterhus nerja
arkitekt boras
marimba
radar tampa
okq8 jönköping
svt sms lan
hallucinationer ved parkinson

Tobaksförsäljning - Jönköpings kommun

och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som de  Sedan den 1 juli gäller nya regler för rökning på offentliga platser. Till exempel är det nu förbjudet att röka på uteserveringar och tågperronger. Den nya lagen  Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” Folkhälsomyndighetens informationsblad "Nya regler om rökfria  Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten fler grupper, att utvecka nya metoder och arbetssätt, att generera ny kunskap samt att tillsynen enligt alkohol- respektive tobakslagen, i enlighet med regleringsbrev för  I den nya tobakslagen omfattas flera nya platser av rökförbudet. Det krävs tillstånd för att sälja tobak.


Klipp dasar mumin
ergonomic standing pad

Folkhälsomyndigheten ger svar på viktiga frågor om nya lagen

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019. Detta informationsblad riktar sig till dig som bedriver verksamhet, eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Här kan du läsa mer om de nya reglerna om utökat rökförbud. Publicerad 30 juni 2019. Nu träder den nya tobakslagen i kraft.