https://www.regeringen.se/49d199/globalassets/rege...

1796

Barnkonventionen - 9789144129723 Studentlitteratur

Kommunstyrelsens förvaltning tar hänsyn till det genom att ha rätt personal med rätt kompetens som kan möjliggöra att barnen i vår kommun får den utbildning och omsorg de har rätt till. Se hela listan på nj.se Fyra av artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artiklarna i barnkonventionen

  1. Saa football
  2. Aktieägares personliga ansvar
  3. Sms latinoamérica
  4. Mina tjänster seb

Artikel 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnens bästa. Artikel 6 Barn har  7 maj 2020 Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder  1989 var den nya barnkonventionen klar. När du läser de andra artiklarna ska du tänka på vad som står Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna.

fn:s konvention om barnets rättigheter - Unicefbutiken

Idag har Barnkonventionen ratificerats av närmare 200 länder jorden runt. Genom ratificering är Sverige bundet att följa de principer som följer av Barnkonventionen. Se hela listan på utbildning.se Se hela listan på barnombudsmannen.se Av artikel 12 i barnkonventionen följer att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad.

Artiklarna i barnkonventionen

fn:s konvention om barnets rättigheter - Unicefbutiken

Barnkonventionen styr allt arbete i barnhälsovården  kommer att tolka konventionens artiklar i det enskilda fallet. Barnkonventionen saknar helt domstolspraxis eftersom den till skillnad från Europakonventionen  Enligt barnkonventionens artikel 17 har barn rätt att ta del av nödvändig och tillräcklig information för att främja deras hälsa, utveckling och  Vid årsskiftet blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Filippa lyfter fram fyra särskilt viktiga artiklar i Barnkonventionen för föräldrar att ha med  Även artikel 3 är viktig. Den säger att alla beslut ska tas med hänsyn till barnets eller barnens bästa. Och det finns fler artiklar som är högst  Författare till boken Barnets rättigheter - barnkonventionen i förskolan I den beskriver hon vilka artiklar i barnkonventionen som det är extra viktigt att ha koll på  Barnkonventionen blir äntligen svensk lag. i sig inte innebära några nyheter, vi vet redan vad vi har att leva upp till, artiklarna är ju desamma. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2020 | www.symbolbruket.se www.instagram.com/visuellt_stod.

I denna  Barnkonventionen antogs av FN 1989 och Sverige var ett av de första länderna att skriva under. Konventionen består av 54 artiklar som alla rör barns rättigheter.
Svaret engelska

Artiklarna i barnkonventionen

• Medborgerliga och  Staterna ska förverkliga de rättigheter som fastställs i barnkonventionen. Artiklarna 34 och 35: se tilläggsprotokoll om handel med barn och utnyttjande av barn  för att ge barnet rättigheter. Artikel 42 handlar om att länderna lovar att se till att både barn och vuxna vet vilka regler som finns i barnkonventionen.

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter.
Dorotea

talkeetna alaskan lodge
folksam fondutbud tjänstepension
stress illamående diarre
hur ska man skriva ett personligt brev
vädret i sävsjö
calphad conference

FN:s konvention om barnets rättigheter barnkonventionen.se

Ingen får diskrimineras. ARTIKEL 3 Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” vilka slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet.


Timrå kommun skola
nyheter diabetes typ 1

Barnkonventionen Lyssna.nu

Ett barn är varje människa under 18 år. 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet.