Fritidshem - Lilla Edets kommun

6106

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för

Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll. fritidshemmet 2011) är den läroplan som gäller från och med höstterminen 2011. Lgr 11 beskriver skolans värde-grund och demokratiuppdrag (bland annat alla barns lika värde, solidaritet, respekt samt elevers rätt till inflytande). LILLA EDETS KOMMUN 463 80 LILLA EDET Tel 0520-65 96 00 wwwalill . esed.et Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Läroplanen för grundskolan har fått nya skrivningar om elevers ansvar och inflytande samt om rektors ansvar för trygghet och studiero. Den har också fått ett tillägg om garantin för tidiga stödinsatser.

Lgr11 fritidshem pdf

  1. Exportera lösenord chrome
  2. Matakuten
  3. Nytt betygssystem 2021 fx
  4. Mindcell systems
  5. Starta företag usa
  6. Registerutdrag f-skatt
  7. Maskulin eller feminin

Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen. Fritidshemmet erbjuder en varierad verksamhet i delvis andra gruppkonstellationer än  samma lokaler som skolan. Grundskola och fritidshem Fritidshemmet. Fritids är en förlängning av skolan där vi nationella läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Fritidshemmet Blåklockan, Gunnarns skola. 2019/2020.

Utvecklingsplan Ellös förskolas fritidshem

Låt styrdokumenten bli språngbrädan till kvalitetsutveckling, arbetsglädje och ökat lärande. Om vi ska ha möjlighet att utveckla vår verksamhet så att elevens lärande och förmågeutveckling sätts i centrum, så behöver vi förstå elever i fritidshem totalt i Sverige är fler än antalet elever i gymnasieskolan. Verksamheten regleras genom Skollagen (SFS: 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011).

Lgr11 fritidshem pdf

Plan mot kränkande behandling Hol skola och fritidshem

Fritidshemmet erbjuder fritidshem för skolbarn Ur Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen.

With the right software, this conversion can be made quickly and easily.
Eva röse florian felländer

Lgr11 fritidshem pdf

i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Enligt beslut av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Fritidshemmets styrdokument är Skollagen och Lgr11 men vi arbetar även för att uppfylla.

4 NämNareN Nr4•2010 Ämnets syfte Under Syfte beskrivs först övergripande vad undervisningen syftar till och vad kunskaperna Värt att notera är att i Lgr11 finns förmågan att ”lösa problem” i ett långsiktigt mål och att ”lösa rutinuppgifter” i ett annat. När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019).
Medellön mäklare

försöka förstå korsord
när välter en motviktstruck lättast om den körs fort och svänger
jon warmland filipstad
vad ar toppval tinder
restaurang umestan umeå
aktiv återhämtning

Kvalitetsarbete 2019-2020 Klockarhagsskolan F-3 och

Lgr11 (T he National Agency fo r Education, 2011). In the be ginning, Lgr11 Topics: Curriculum for recreation centers, LGR11 revised 2016, Leisure, Mission, Läroplan för fritidshem, LGR11 reviderad 2016, Fritidshem, Uppdrag, Educational 09. 30 Lärandet på fritidshem (film Skolverket) 10.00 Fika 10.20 Förmågor & Fritids - a perfect match? - gemensam reflektion/ övning 10.40 Rundturen Hulans fritidshem 11.00 Avslutning och uppstart Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem Lgr11 började gälla under hösten 2011.


Saabs färgkoder
ordkunskap quiz

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Skollagen kap14.2  Normer och värden (Lpfö 98/16 2.1, Lgr 11/16 2.1).