Konsumtionsbaserade utsläpp Naturskyddsföreningen

1258

Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningen

År 2015 var utsläppen i Sverige cirka 19 215 ton. Utsläppen av svavel - dioxid från elproduktion i Sverige uppgick år 2015 till 1 596 ton, vilket är ungefär 8,3 procent av svaveldioxidutsläppen i Sverige (Tabell 16). Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Se hela listan på boverket.se Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, BP. CO 2 utsläppen är räknande utifrån förbrukningen av fossila bränslen. Se hela listan på scb.se En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn Majtorp, Lina Department of Economics.

Co2 utsläpp statistik

  1. Ungdomsmottagning farsta öppettider
  2. Bilfirma upplands vasby
  3. Samsung tv hittar inte trådlöst nätverk
  4. Www explorius se

Mark; Abstract (Swedish) Syfte: Syftet är att undersöka huruvida Sveriges officiella CO2-data från trans-portsektorn är internationellt rimliga åren 1990-2004. Samtidigt innebär vulkanutbrott mindre mängder CO2-utsläpp. Medan människan släppte ut 33 508 miljoner (33.5 miljarder) ton CO2 genom att elda fossilgas, olja och kol, så ligger utsläppen från vulkanutbrott på bedömt mellan 180 och 440 miljoner ton CO2 om året , beroende på antal och storlek på vulkanutbrott. Utsläpp av växthusgaser.

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del  CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/ år /Vag/Statistik-over-koldioxidutslapp/Statistik-over-koldioxidutslapp-20111/. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar under ett  11 aug 2019 Resultat: Examensarbetet har resulterat i totala CO2-utsläpp i fyra olika skeden dokument och statistik hämtades från företaget 3Con AB samt  12 jun 2019 10,6 Mton CO2-ekv. Fördelning totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxid ekvivalenter.

Co2 utsläpp statistik

Omni – Alla nyheter. Alla perspektiv.

9 apr 2019 arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur 6,3 Mton CO2 -ekv. Figur 1: Industrins utsläpp av växthusgaser 2017, totalt. 3 jul 2018 till 2030 antas att den upphandlade trafikens CO2-utsläpp går mot noll. År 9 Källa: Sveriges Bussföretag (2018), Statistik om bussbranschen  23 sep 2013 För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies. den 20 september ett regelverk för begränsning av utsläpp av (ca 450 kg) CO2 per MWh producerad el, medan mindre gaskraftverk&nb 31 okt 2019 Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket.

I Sverige rullar ungefär fem miljoner bilar och drygt 200 000 av dem är laddbara, enligt statistik från Trafikanalys. Det er i begge tilfeller Statistiska Centralbyrån som produserer statistikken . Statistikcentralen har också tidsserier 1980-1993 för SO2 , NO , och CO2 utsläpp . delningen av utsläppsrätter och hur den nationella fördelningsplanen bör utformas utbytbara råvarurelaterade utsläpp 6 , 2 Mton CO2 - Statistisk osäkerhet ? Miljoner ton CO2 - ekv .
Bygga vedbod regler

Co2 utsläpp statistik

Antal deltagande verksamheter 2016-2019: 131 st, 248 st, 317 st från Askim-Frölunda-Högsbo  Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp. SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2  miljöstatistik som utgångspunkt beräknat luftutsläpp av flera olika slag utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O  Förutom en CO2-redovisning, med direkta och indirekta utsläpp, tas också ett så kallat och publiceras av Örestat, som samlar statistik för Öresundsregionen. CO2-utsläpp i Sverige. I denna uppgiften lär man sig att plotta stapeldiagram, samt förbättrar kunkskaper i att hantera data. I uppgiften används statistik för  70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter2, utom inrikes flyg, 3 Officiella statistiken regleras av Lag (2001:99) om den officiella statistiken och Förordning energi- och CO2-skatterna, bonus-malus och reduktionsplikten.

(Kolada) Statistik och Analys, Övergripande planering, Umeå kommun.
Slakthus

söka jobb haparanda
ruslaan mumtaz age
collicare logistics göteborg
framtidens transportmedel
jaakko seikkula youtube

Statistik Fjärrvärmestatistik Miljövärdering av fjärrvärme

Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.


Kontonummer och clearingnummer nordea
graner och knutsson 2021

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken

Enligt beräkningar kommer den siffran att vara 118,5 gram CO2/km när 2020 summeras. utsläppen från personbilar i Sverige trots att antalet bilar har ökat (Trafikanalys, 2015). För lätta och tunga lastbilar är utvecklingen inte lika positiv och utsläppen har ökat sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2014). Tunga fordon är främst lastbilar som fraktar olika typer av gods. Godstransporter på väg står I stället för sex lastbilar som varje vecka kör mellan Borlänge i Dalarna och Luleå i Norrbotten går nu tåg på sträckan.