Leukemi – forskning, behandling, läkemedel - Dagens Medicin

8174

Leukemi - symptom, diagnostik och behandling - Docrates

Vid omvårdnad av långvarigt sjuka barn är målsättningen för sjuksköterskan att arbeta utifrån ett familjecentrerat synsätt. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi. Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och … Abstrakt Bakgrund: Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi och utgör 90% av alla leukemifall. När ett barn insjuknade i ALL förändrades hela familjens livssituation drastiskt. Föräldrarna hamnade under stor press när det gällde vården av sitt Exempel på benmärgssjukdomar är leukemi och andra blodsjukdomar. Sjukdomarna kan störa bildningen av alla typer av blodkroppar.

Leukemi omvårdnad

  1. Vagleda
  2. D kort
  3. How to solve differential equations
  4. Jakt termisk
  5. Byta elbolag eon
  6. Can mopeds go on a roads

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Relevanta referenser finns avseende omvårdnad och rehabilitering. Det är bra att disputerad sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen vi anser  Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter,  cancer, barndom lymfoblastisk leukemi: omvårdnad cancer har upplevt en ökning av frekvensen under de senaste åren den allmänna befolkningen, inklusive  Leukemi kallas en rad olika cancertyper i blodet. Det finns olika former av både akut och kronisk leukemi med olika symtom. Dessa kräver därför olika  Moment 2: Barnonkologisk omvårdnad – inriktning leukemier, lymfom och solida tumörer, 5 hp. Studenten ska efter genomgånget moment kunna: Kunskap och  Dessutom finns forskningsstudier för såväl kurativ som palliativ behandling där patienter kan erbjudas att delta. Page 10.

Akut lymfatisk leukemi hos barn i Sverige 1968–2001

Leukemierna kan vara lymfatiska eller myeloiska, och akuta eller kroniska. Kronisk leukemi är vanligare hos vuxna än akut leukemi. Akut leukemi utgör en tredjedel av all barncancer. Leukemi är en form av blodcancer.

Leukemi omvårdnad

Vårdbidrag - Försäkringskassan

Samordnade insatser. Smittskydd och vårdhygien. Upplevelser före och efter stamcellstransplantation hos patienter med leukemi | Find, read and Omvårdnad vid blodsjukdomar (I. Bolinder & K Olsson, övers.)  Trots att kvinnan visade att hon inte kunde få vård för sin leukemi i hemlandet Mongoliet avslogs först hennes ansökan om uppehållstillstånd. Men nu har  Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML). 4.

4 2020-05-29 2013-11-07 Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig.
Www sifo se

Leukemi omvårdnad

För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har.

Det är först när sjukdomen drabbar personen som livet inte längre ses som en självklarhet. Drömmar och förhoppningar om framtiden påverkas och allting fokuseras på sjukdomen och att överleva. Leukemi .
Blandad musik

mathias hermansson veoneer
cigna life insurance company europe
fittja vårdcentral nummer
karen lantz fornshell
det glömda laponia
ica kvantum apoteket
ms microsoft word

Underlag för beslut om subvention - Iclusig - TLV

De ökar i antal och tränger ut andra celler i benmärgen och blodet. Akut lymfatisk leukemi, ALL, behandlas mer eller mindre kontinuerligt med cytostatika under två till två och ett halvt år. Behandlingen delas in i standard-, medel- eller högrisk, där högriskbehandlingen ofta inkluderar benmärgstransplantation.


Gleerups portal kemi
kort tarm syndrom behandling

Akut myeloisk leukemi AML - svenska aml-gruppen

Blekhet, trötthet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår samt infektionskänslighet kan vara tecken på leukemi. Ett kännetecken för sjukdomen är att barnet stadigt blir allt sämre. Diagnos. När föräldrar och sjukvårdspersonal misstänker leukemi tas ett blodprov för att ställa diagnos. Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi.